Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De
herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder
is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige
verklaring, bijvoorbeeld via je persoonlijke account of e-mail, op de hoogste stellen de overeenkomst te herroepen. 
kunt hiervoor gebruik maken van ons retourneringsformulier, of het Europees Modelformulier voor HerroepingOm de 
herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te
verzenden voordat het herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: als je de overeenkomst herroept, 
ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van 
eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden 
goedkoopste levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na wij op de hoogte zijn gesteld van uw 
beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van de bestelling retourneert, worden de leveringskosten niet teruggestort. Wij betalen je
terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zul je voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot je hebt aangetoond dat
de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de
overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. je bent op
tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Ons retouradres is Comeniusstraat 9,
1817 MS, Alkmaar. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van
het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen
vast te stellen. Het terugsturen van onbeschadigde artikelen is noodzakelijk indien je teruggave van het volledige
aankoopbedrag wenst.