Om een bestelling bij HQParts te kunnen plaatsen is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen
en gebruiken. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke (potentiële) klanten. In dit document leest u hoe HQParts
omgaat met uw gegevens en hoe deze worden opgeslagen. Daarnaast staan hier uw rechten vermeld en hoe uw daar
gebruik van maakt.

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, zoals een naam,
adres of e-mailadres. HQParts zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens altijd goed beveiligd zijn. Alle medewerkers en
derden die met uw persoonsgegevens in aanraking komt is verplicht hier zorgvuldig mee om te gaan. Indien u geen
of niet voldoende persoonsgegevens aan HQParts wilt verstrekken, is het mogelijk dat wij u niet volledig van dienst
kunnen zijn. 

HQParts verzamelt onderstaande gegevens:

- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Postcode
- Land
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Bestelhistorie
- Nieuwsbrief ja/nee
- Informatie over uw activiteiten op onze website

Opslagtermijn van uw gegevens

Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is. Indien wij uw gegevens hebben, maar geen klant
bent geworden, bewaren wij uw gegevens maximaal één jaar na het laatste contact. Indien u wel klant van ons bent
bewaren wij uw gegevens zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd.
Deze gegevens moeten zeven jaar bewaard blijven, omdat HQParts de administratie verplicht zeven jaar moet bewaren
voor de belastingdienst. Na deze periode zullen uw gegevens worden verwijderd.

Rechten

Als wij uw gegevens hebben verzameld, heeft u te allen tijde het recht op inzage, rectificatie, vergetelheid en dataportabiliteit:
Recht op inzage: u kunt altijd alle gegevens inzien die wij over u verzameld hebben;
Recht op rectificatie: u kunt de verzamelde data over u altijd aanpassen;
Recht op vergetelheid: u kunt de verzamelde data over u altijd verwijderen;
Recht op dataportabiliteit: u kunt de verzamelde data over u altijd overdragen aan een derde partij.

Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens? Dan kunt u (voor Nederland) een klacht indienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten kunt u of uw account aanpassen op hqparts.nl
of een e-mail sturen naar info@hqparts.nl, ook als u vragen heeft over ons privacybeleid.

Versie 18-9-2018