Inhoudsopgave:


Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Levering en uitvoering
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Klachtenregeling
Artikel 10 – Geschillen
Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 12 – Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
    overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
2. Herroepingsrecht: de mogelijkheid om af te zien van een koop op afstand binnen 14 dagen na
    ontvangst van de volledige bestelling.
3. Ondernemer: de rechtspersoon die producten of diensten aan de consument aanbiedt.
4. Overeenkomst op afstand: overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer
    technieken voor communicatie op afstand.
5. Techniek voor communicatie op afstand: middel waarbij twee partijen kunnen communiceren zonder
    gelijktijdig in dezelfde ruimte te zijn.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

HQCompany bv.
handelend onder de naam HQParts
Vestigingsadres
Comeniusstraat 9
1817 MS Alkmaar
E-mail: info@hqparts.nl
Telefoon: 072-7210850
               06-53338766
KVK-nummer 70734518

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van HQParts en op verdere overeenkomsten
    op afstand tussen de ondernemer en de consument.
2. De algemene voorwaarden worden aan de consument beschikbaar gesteld voordat de aankoop op afstand wordt
    gesloten. Indien dit niet mogelijk is zal worden aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden
    kosteloos kan inzien.
3. HQParts behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. Elk aanbod of aanbieding van HQParts is vrijblijvend, tenzij het tegendeel nadrukkelijk kenbaar wordt gemaakt.
2. Hoewel de webshop met zorg wordt onderhouden, kunnen er typ- en prijswijzigingen tot stand komen. Deze zijn
    altijd onder voorbehoud en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
3. Een overeenkomst komt tot stand nadat een orderbevestiging door de consument is ontvangen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1. Na ontvangst van de bestelling heeft de consument het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen,
    zonder opgaaf van reden, de volledige bestelling te retourneren.
2. Producten van HQParts mogen uitsluitend worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van HQParts.
3. Artikelen kunnen alleen geretourneerd worden indien de artikelen in de ongeopende verpakkingen retour worden
   gezonden.

Artikel 6 – Prijzen

1. De prijzen worden tijdens de geldigheidsduur van het aanbod niet verhoogd, met uitzondering verhogingen als
    gevolg van wijzigingen in de btw-tarieven.
2. De getoonde prijzen in de webshop van HQParts worden getoond in Euro’s.
3. Speciale prijzen zijn slechts geldig tot het einde van de duur van de actie.

Artikel 7 – Bezorging en levertijd

1. De levertijd die is aangegeven in de webshop geldt als een indicatie, vertragingen kunnen voorkomen. HQParts is
    dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de levertijden.
2. Het is mogelijk dat een bestelling in gedeeltes wordt geleverd. De extra kostend ie hierbij ontstaan worden gedekt
    door HQParts.
3. Indien een product niet op voorraad is, kan er een vertraging in de levertijd ontstaan.
4. Bij een levering buiten de Benelux kunnen extra leveringskosten ontstaan, deze worden niet gedekt door HQParts.
5. HQParts is uiterst zorgvuldig bij het uitvoeren van bestellingen. Producten worden op de juiste wijze verpakt, zodat
   het risico op beschadigingen zo veel mogelijk wordt voorkomen. Indien er toch beschadigingen ontstaan aan de
   producten tijdens de levering is HQParts volledig aansprakelijk tot aan het moment van bezorging, tenzij anders is
   vermeld.

Artikel 8 - Betaling

1. De betaling door de wederpartij dient voltooid te worden binnen de overeengestemde termijn tussen de twee
    partijen.
2. Betaling door de wederpartij dient uitsluitend te geschieden in de valuta die in de webshop weergegeven is.
3. In geval van wanbetaling worden gemaakte kosten als gevolg van de wanbetaling verhaald op de consument.

Artikel 9 – Klachtenregeling en geschillen

1. Klachten over een product of afhandeling worden binnen 14 dagen beantwoord.
2. Indien de klacht niet direct opgelost kan worden wordt er een indicatie gegeven wanneer de consument een vollediger
    antwoord kan verwachten.
3. Op overeenkomsten tussen de HQParts en de consument is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
4. Geschillen die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, mogen worden voorgedragen aan de geschillencommissie.

Artikel 10 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Mogelijke wijzigingen in de overeenkomst tussen beide partijen mogen nooit ten nadele zijn van de consument en dienen
   op schriftelijke wijze te worden gecommuniceerd naar de consument alvorens de wijziging of aanvulling van start gaat.

Artikel 12 – Wijzigingen van de algemene voorwaarden

1. HQParts is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.
2. Deze zullen tijdig worden gecommuniceerd aan de consument.

Versie: 18-9-2018